Bel Ons 24/7
T 073 747 01 16

Afscheid nemen doen we samen

Formulier wilsbeschikking

Algemeen
Voor nader advies kunnen mijn nabestaanden een beroep doen op
Hierbij leg ik het navolgende vast:
Van mijn overlijden dienen de volgende personen direct op de hoogte te worden gebracht
Mijn wensen betreffende de begrafenis/crematie.
De uitvaart is toegankelijk
Mijn wensen betreffende de kist.
Mijn wensen betreffende de rouwcirculaire
Ik wil deze afbeelding op de kaart
Overige wensen
Gelegenheid tot condoleren
Bij de condoleance dienen er consumpties te worden geserveerd
Wensen bij begrafenis
Grafsoort
Wensen bij crematie
Asbestemming
Verder persoonlijke wensen en aandachtspunten
Versturen

VAN DER STEEN UITVAART KEMPENLANDSTRAAT 9, 5262 GK VUGHT, T 073 747 01 16 (24 UUR PER DAG), E INFO@VANDERSTEENUITVAART.NL